Johan Tysk vald till ny ordförande

20 April 2023

Vid Karlfeldtsamfundets årsmöte valdes Johan Tysk till ny ordförande efter avgående Odd Zschiedrich. 

Johan Tysk är född och uppvuxen i Falun. Han har studerat matematik vid Uppsala universitet och påbörjade forskarutbildning 1981. Två år senare flyttade han till USA och disputerande 1986 på en avhandling vid UCLA om minimalytor. Året därpå flyttade han till New York som så kallad Ritt Assistant Professor fram till 1991, då han fick en tjänst vid Uppsala universitet. 2006 blev han professor i matematik. Sedan 2014 är Johan Tysk vicerektor för vetenskapsområdet för ­teknik och naturvetenskap. Han är sedan 2021 inspektor för Västmanlands-Dala nation i Uppsala. 

Johan berättar att hans intresse för Karlfeldt väcktes under hans åtta år i USA och den hemlängtan han kände.
– Ingen beskriver som Karlfeldt denna längtan för en person som följer en livsbana som skiljer sig från tidigare generationers, säger han. 

Bilden: Odd Zschiedrich (t.h.) lämnar över ordförandeklubban till Johan Tysk. 


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)