Syfte

Karlfeldtsamfundet skall:

• vara ett aktivt forum för Karlfeldtintresserade

• vara en mötesplats för att i ord och ton uppleva vad Karlfeldt uträttat

• stödja forskning om och kring Erik Axel Karlfeldt

• ge nya generationer en möjlighet att upptäcka Erik Axel Karlfeldt och hans diktning