Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Styrelse 2020-2021

Odd ZschiedrichOdd Zschiedrich, ordförandeKarlfeldtsamfundets styrelse har efter årsmötet 2020 följande sammansättning:
Ordförande: Odd Zschiedrich
Vice ordförande: Gunilla Stenman Jacobson
Sekreterare: Johannes Rudberg
Kassaförvaltare: Anders Back
Klubbmästare: Yngve Lennerstrand
Medlemsregister: Jon Karlfeldt
Övriga ledamöter:
Anita Hård af Segerstad
Ola Nordenfors

Stina Otterberg
Christer Rosenqvist
(adjungerad av Karlfeldtföreningen i Folkare)

KS styrelse2018 19
Christer Rosenqvist (adjungerad av Karlfeldtföreningen i Folkare), Jon Karlfeldt, Anita Hård af Segerstad, Odd Zschiedrich, Gunilla Stenman Jacobson, Anders Back, Johannes Rudberg, Yngve Lennerstrand och Ola Nordenfors. På bilden saknas Stina Otterberg.

Karlfeldtsamfundets första styrelse

Karlfeldtsamfundet konstituerades i januari 1966. Den första styrelsen utgjordes av:
Redaktör Anders Yngve Pers, Västerås, ordförande
Professor H.S. Nyberg, Uppsala, förste vice ordförande
Professor Gunnar Tideström, Uppsala, andre vice ordförande
Landstingsantikvarie Björn Hallerdt, Falun, sekreterare
Folkskollärare Per Johannes, Uppsala, vice sekreterare
Bankdirektör Georg Jonsson, Falun, skattmästare
Folkskollärare Olle Björkman, Folkärna
Professor Karl-Ivar Hildeman, Bromma
Kapten Folke Karlfeldt, Nora stad
Personalintendent Yngve Nyquist, Grangärde
Kommunalfullmäktigeordföranden Erik Tirus, Tällberg och
Riksbibliotekarie Uno Willers, Stockholm

Karlfeldtsamfundets tidigare ordföranden:
1966-1977    Anders Yngve Pers
1977-1984    Gunnar Thyresson
1984-1991    Karl-Ivar Hildeman
1991-1998    Lars-Erik Linnarsson
1998-2001    Gösta Berglund
2001-2008    Christer Åsberg
2008-2018    Claes-Bertil Ytterberg