2016 Vintermöte i Stockholm

Ingrid Elam föreläste om Karlfeldts faror – krig och erotik


Ingrid ElamDet är svårt att tänka sig en bättre plats för Karlfeldtsamfundets vintermöte än Läkaresällskapets lokaler bakom Klara kyrka. Rum­men är rikt dekorerade i jugendstil och påminner om hur Stockholm såg ut för hundra år sedan innan rivningsvågen gick över Klara.

Programmet var omfattande och hade lockat en stor publik. Inledningsvis beskrev Catharina Söderbergh hur det gick till när hennes far Uno Willers var med om att starta Karlfeldtsamfundet för femtio år sedan. Initiativet togs vid skaldens hundraårsjubileum 1964, men det dröjde ett par år innan man fann de rätta formerna. En viktig uppgift var att starta en insamling som skulle bidra till vården av Sångs. Lösningen på det problemet blev att KB följande år köpte de litterära samlingarna på Sångs.

Den viktigaste uppgiften var att hålla intresset för Karlfeldts diktning levande. För det borgade flera ­personer inom forskning och undervisning som Ann Carlsson beskrev i sitt bidrag (se sidan 16-17). ­Gunnar Tideström, H. S. Nyberg och Karl-Ivar Hildeman såg från början till att Karlfeldtsamfundet fick en tydlig inriktning mot forskning och tillfredställde modersmålslärarnas krav. Här skiljer sig Karlfeldtsamfundet rätt tydligt från andra litterära sällskap som sällan har möjlighet att hålla i gång en så ambitiös och påkostad utgivning.

I pausen spelade Lars Anders Johansson tonsättningar från sin nya skiva som snart skickas ut till alla medlemmar i Karlfeldtsamfundet. Lars Anders berättade att det var stora skillnader på Karlfeldt och Heidenstam när det gäller rytmen i dikterna. Heidenstam är fri i sina former, medan Karlfeldt håller sig till versen och det gör det lättare för tonsättarna.

Ingrid Elams föreläsning blev en verklig höjdpunkt. Hon redogjorde för de faror som hotade Karlfeldt – krig och erotik – och fångade publiken med sin bild av en skald som kände sig tvungen att skildra kärleken som en kamp mellan könen. Båda parter måste spela sina roller: mannen är aggressiv och kvinnan undfallande. Ingrid Elam gavs många intressanta exempel på detta spel och visade hur Karlfeldts metaforer styrs av hans krigiska syn på tillvaron. En viktig roll spelade dikten "I marsvind" som påminde åhörarna om att för hundra år sedan befann sig Europa i ett förödande och meningslöst krig. Ingrid Elam tog lätt hand om auditoriets påpekanden om att Karlfeldts komet nog var en zeppelinare och "det sista av vattenkrypen, den lunsiga järnpolypen" måste vara en mina. Det var ju dessa vapen som ställde till värst elände bland svenskarna. Hon läste förtjust de berömda raderna: "Vad bry vi oss om tsaren? Se staren, se staren!" och lät sig inte förvirras av att staren strax hördes från en mobil i lokalen. Bravo! Så bemöter man Karlfeldtsamfundet!

Fyllda av nya och spännande tankar samlades vi ute i rummen som vetter mot Klara kyrkogård för att diskutera vidare vid kaffet.

Lars Falk
Foto: Jørgen Straarup