Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1980 Vintermöte i Djursholm

Djursholms samskola, 8 mars

Karl-Ivar Hildeman och Björn Julén: Karlfeldt och Levertin.
Sång och musik: Erik M Yrgård.