Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1977 Vintermöte i Vällingby

Vällingby, 26 mars

Ingegerd Fries: Dalmålningar på rim.
Sång till luta: Bo Sundblad.