Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1975 Vintermöte i Uppsala

Karlfeldtsamfundets första Vintermöte
Uppsala, 15 mars

Birgit Munkhammar: Karlfeldt och antiken.
Sång och musik: Erik M Yrgård, Peder Svan.
Majt Bank berättade om Karlfeldts uppsalatid till stort bildmaterial.