Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2012 Års- och Sommarmöte i Ransäter, Värmland

Ransäter, Värmland, 10-12 augusti
(Antal deltagare 100)

PROGRAM

FREDAG 10 AUGUSTI

15.00-17.15
Incheckning på Geijerskolan

18.00
Kvällsmat

19.30
Hälsningsord Claes-Bertil Ytterberg
"Alla tiders Geijer", Ingemar Eliasson
Samvaro över ost och vin

LÖRDAG 11 AUGUSTI

Frukost
08.45
Årsmötesförhandlingar
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg omvaldes
Karlfeldtsamfundets nya hemsida
presenteras av Hans Barenthein
Kaffepaus

11.00
Fåglar i Erik Axel Karlfeldts diktning
Sten Hidal, professor emeritus. Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lund

12.15
Lunch

13.30 
Erik Axel Karlfledt i samtiden och något om framtiden
Niklas Schiöler, docent i litteraturvetenskap, Lund, författare och poesiforskare.
1999 utgavs Niklas Schiölers mycket uppmärksammade avhandling Koncentrationens konst om Tomas Tranströmers diktning

14.45
Kaffe
Besök på Geijersgården med guide eller på Erlandergården
Som alternativ: Grupparbete kring Karlfeldtdikter

18.30
Samling till middag, drink
19.00
Middag
Samvaro med diktläsning och förklaringar. Anita Dahl och Christer Åsberg

SÖNDAG 12 AUGUSTI

Frukost
Utcheckning

09.30
Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding - ett möte och nio därtill
Barbro Järliden, f.d. konstintendent och museidirektör vid Värmlands museum i Karlstad

11.00
Kaffe och avslutning

Skriftserie Nr 44: Karlfeldt i sin tid - NIO UPPSATSER OM EN SKALD & HANS OMVÄRLD, red., Christer Åsberg

--------------------------


Referat från Års-/Sommarmötet i Ransäter

Sommarmötet i Ransäter

Fredag

"Ack Värmeland du sköna" tonade i våra öron under resan genom den vackra Klar­älvsdalen. Vi nådde Ransäter i – för den här sommaren – varmt och soligt väder. Efter inkvartering och god kvällsmat i Geijerskolans matsal samlades vi till invigning av sommarmötet 10-12 augusti 2012.

Claes-Bertil Ytterberg började med att förskjuta mötets öppnande i tiden. Efter tre minuter kunde han konstatera att Sverige besegrat Ungern i handbollsemifinalen i OS. Sverige var i final! Därefter kunde Claes-Bertil hälsa oss välkomna och överlämnade sedan ordet till Ingemar Eliasson, tidigare landshövding i Värmland och f.d. ordförande i Geijersamfundet. Han höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag med titeln "Alla tiders Geijer" (se referat sid. 6).

Dagens avslutades med härlig ostbricka, gott vin och många givande samtal.

Lördag

Årsmötet inleddes med att Ylva Heijus i sin nya Jösse härads-dräkt läste dikten "Väver­skan". Precis som förra året höll Gunnar Lundh i klubban under årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Claes-Bertil valdes enhälligt till ordförande för ytterligare ett år. Därefter informerade han om tävlingen Ungdomens Karl­feldtpris. Juryn hade valt Elin Sandell från Uppsala till pristagare. Där­ef­ter beslutade årsmötet på styrelsens förslag att utse Birgitta Lillpers att efterträda framlidne Bengt Emil Johnson i Karlfeldtsamfundets priskommitté.

Vi fick en gedigen presentation av samfundets nya hemsida av Hans Barenthein. Han har lagt ned ett stort arbete på hemsidan, som verkligen blir något alldeles enastående.

Sten Hidal, prof. em. från Lund, framförde en hälsning från Tegnérsamfundet innan han började sitt föredrag om "Fåglar i E.A. Karlfeldts diktning" (se referat sid. 10). Därefter var det dags för lunch, och nu värmde solen så skönt att de flesta valde att sitta ute i trädgården och äta.

På dagordningen stod nu ett föredrag av docenten och författaren Niklas Schiöler med rubriken "Erik Axel Karlfeldt i samtiden och något om framtiden" (se referat sid. 8).

Under eftermiddagen gavs också tillfälle att besöka såväl Geijersgården som Erlandergården.

På kvällen samlades vi för drink och en utsökt middag. Vid den efterföljande soarén spelade och sjöng Carita Höök (musiklärare på Geijerskolan). Anita Dahl läste några dikter av Karlfeldt och Fröding. Dikterna kommenterades av Christer Åsberg. En fin avslutning på en mycket innehållsrik dag.

Söndag

Efter frukosten talade Barbro Järliden, f.d. konstintendent och museilektor om "Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding – ett möte och nio därtill". Spännande och fascinerande. Sedan kunde vår ordförande hemförlova oss. Ett riktigt lyckat sommarmöte var till ända!

Christina Johansson & Owe Adolfsson