Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2010 Års-och Sommarmöte i Mora

Moraparkens Hotell, Mora 20-22 augusti
(Antal deltagare 125)

PROGRAM

Fredag den 20 augusti

18.30    
Salladsbuffé, Moraparkens Hotell

19.30    
Moraparken (200 m promenad fr. hotell)
Välkomsthälsning. Claes-Bertil Ytterberg
Marschen går till Tuna / på hed och backar bruna,
/ marschen går till Mora / och bergen de blå...
Förre prosten i Stora Tuna Anders Åkerlund
och Anna Aronsson, folkmusiker.

Lördag 21 augusti

09.00    
Moraparken
Dikten Kyrkosångarne.
Uppläsning och bildspel: Hans Barenthein

Årsmötesförhandlingar
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg omvaldes 
Karlfeldtmedaljen tilldelades Margareta Höglund och Barbro Wahlberg

10.15    
Kaffepaus

10.45    
"Att försöka begripa vart man ska"
Poeten, romanförfattaren och 2007 års Karlfeldtpristagare Birgitta
Lillpers talar om skapandets villkor.

Birgitta förmedlade en högintressant och introspektiv bild av skapandets/skrivandets
ibland oförklarliga vägar fram till den slutliga ordbilden

12.00    
Lunch, Moraparken

13.30    
Zorn i Spanien. Andreasgården.
Museidirektör Johan Cederlund.

2010 är det 150 år sedan Emma och Anders Zorn föddes och 90 år sedan Anders Zorn gick ur tiden.
Vi besökte jubileumsutställningen Zorns mästerverk, med verk från flera av vår tids betydande konstmuseer
Besök på Zorngården

16.30-17.30
Kaffe i Andreasgården 

17.40    
Vad han ville som konstnär var livet.
Mora kyrkogård. Erik Axel Karlfeldts minnesord vid Anders Zorns gravvård 1921
aftonen innan 90-årsminnet av Zorns bortgång.
Hans Barenthein och Claes-Bertil Ytterberg

19.30    
Middag i Moraparken

Söndag 22 augusti
Utfärd till Våmhus.

09.30   
Hantverk i Våmhus. Korg- och hårarbeten. Joanna och Erik Svensson

från 11.30
Karlfeldtsgården Sångs i Sjugare.
Mjukbulla bakad över öppen eld

13.00    
Musik och sång:
Felicia Westberg (sång och kontrabas) och Daniel Larsson (piano/keyboard)

Utdelning av Ungdomens Karlfeldtpris 2010 till Rebecka Wahlberg gjordes av Hans Barenthein

Utdelning av 2010 års Karlfeldtpris till Gunnar Harding gjordes av Claes-Bertil Ytterberg
Länk till Priskommitténs motivering finner Du här.

Fotografier
Fotografier kommer att läggas in under Årsmötet 2010.

Skriftserie Nr 42: Jag är lust och jag är längtan, KÄRLEKSDIKTER AV ERIK AXEL KARLFELDT, red. Karin Perers


---------------------------------------


Referat från Års-/Sommarmötet 2010

Karlfeldtsamfundets ordförande Clas-Bertil Ytterberg hälsade 130 samfundare välkomna till Moraparken och sommarmötet. Ett särskilt välkommen riktade han till Anna Karlfeldt, som gläder oss med att vara med varje år.

Med Eva-Britta Ståhl som pianist och Hans Barenthein som OH-textare och försångare stämde sedan alla, glättigt och taktfast, in i Karlfeldts Dalmarsch.

Citerande Rune Lindströms inledning till Himlaspelet och till ackompanjemang av Anna Aronssons spilåpipa inledde Anders Åkerlund, förre prosten i Stora Tuna, ett livfullt och personligt kåseri om Dalarnas tvådelade kultur, som är präglad av "rötter och fötter", trygghet och äventyrslust. Till hembygden återvände man efter sommarens långa vandringar inom- och utomlands för att söka arbete och avsättning för sina alster. Den vittbereste prosten jämförde med östafrikanska traditioner: att i alla lägen dela fattigdomen, att "salta och späda" så att alla fick sig något till livs. Han exemplifierade vidare med riter och traditioner alltifrån midsommarfirande till älgjakt – om "älgmålsbön" och om den yngling som valde en älgstudsare före nya tänder.

Länge dröjde det innan storskiftet genomfördes; odlingslandskapet blev med varje generation alltmer uppstyckat och svårbrukat, vilket man kan höra eko utav i "Fäderna". Krusningarna av psalmer som Den signade dag varierade från församling till församling, och de många lokala uppteckningarna av folkmelodier kan sägas vara andra exempel på enhet i mångfalden.

Anders Åkerlund berättade om sin oförställda häpnad når han i Kapstaden såg en dalahäst – ett exempel på dalfolkets arbetsvandringar över hela världen. Mest bekanta (och omskrivna) är Våmhuskullornas hårarbeten, kända i Baltikum och Ryssland.

Jöns Anna Aronsson, bördig från Minnesota – i sig en bekräftelse på den alltjämnt livaktiga dalakulturen – interfolierade framställningen med melodier på spilåpipa och fiol och avslutade med en hornlåt, en åldrig återklang av det gamla Dalarna.

Lördagen inleddes med årsmötesförhandlingar, som avrundades med att ordföranden överbringade Karlfeldtmedaljen till Margareta Höglund och Barbro Wahlberg. Härefter var det dags för Birgitta Lillpers, poet, romanförfattare och 2007 års Karlfeldtpristagare att under rubriken "Att försöka begripa vart man ska" berätta om skapandets villkor.

Eftermiddagen ägnades morasonen Anders Zorn. Museidirektör Johan Cederlund berättade initierat om Zorns kontakter med och vistelser i Spanien och de influenser som därur spåras i hans konst. Många uppsökte därefter Zornmuseet för att ta del av jubileumsutställningen Zorns mästerverk. I mind­re grupper fick vi också möjlighet att under sakkunnig ledning besöka Zorngården, där Erik Axel och Gerda Karl­feldt ofta var gäster.

På aftonen samling vid Zorns gravvård på Mora kyrkogård inför 90-årsminnet av hans bortgång. Hans Barenthein föredrog delar av de minnesord om vännen Anders Zorn som Karlfeldt framförde vid avtäckningen av vården 1921. Som avslutning på högtidsstunden läste Claes-Bertil Ytterberg Välsignelsen – samtidigt som helgsmålsringningen tonade ut över nejden.

Lördagskvällen upptogs av en festmiddag i Moraparken med glad samvaro, mycken sång och spirituella tal.

Söndag förmiddag var avsatt för en utfärd till Våmhus, där makarna Joanna och Erik Svensson tog emot. Erik demonstrerade hur man av spånor av vattendränkt tall flätar en korg – som därefter överräcktes till Anna Karlfeldt. Joanna visade hur det går till att göra hårsmycken – en i bygden alltjämnt levande konstart.

I flock och farnöte bar det sedan av till Sångs, där värdparet Gunbritt och Bo Berggren tog emot. Vi vandrade genom den underbara trädgården, ännu i full blom, och utspisades med "mjukbulla" och pålägg – vilken doft och vilken smak!

Sist bänkade vi oss i trädgården framför lusthuset för att celebrera Gunnar Harding, mottagare av 2010 års Karlfeldtpris. Två ele­ver från Musikkonservatoriet i Falun inledde med sång och musik. Ungdomens Karl­feldtpris överräcktes till Rebecka Wahlberg, Uppsala.

Eva-Britta Ståhl presenterade Gunnar Harding – "en hel akademi i sig själv" – som tackade med att läsa några av sina både humoristiska och djupsinniga dikter – bl.a. några strofer med lokal anknytning från en sommar längesen som han bodde nära Opplimen.

Nils-Johan Höglund