Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2009 Års-och Sommarmöte i Västerås

Västerås, 14-16 augusti 
(Antal deltagare 145)

Karlfeldtsamfundets Års-/Sommarmöte ägde i år rum i Västerås,
Karlfeldts läroverksstad.
Årsmöte, föredrag och logi på Stadshotellet,
Stora torget 7 i Västerås.

PROGRAM:

FREDAG 14 AUGUSTI

19:00   
Välkomsthälsning av Claes-Bertil Ytterberg, samfundets
ordförande. Mingelbuffe´ i Biskopsgården.
Information om huset, uppskattad musik av Owe Adolfsson.

LÖRDAG 15 AUGUSTI

07.30-09.00 
Frukost 

09:00   
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR, Stadshotellet
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg omvaldes

10:30   
Kaffepaus

11:00   
Erik Axel Karlfeldt, Tomas Tranströmer och kyrkans böcker.
Ett samtal mellan Staffan Bergsten, Christer Åsberg och
Claes-Bertil Ytterberg.

12:30   
Lunch

14:00   
Karlfeldt i Västerås och Karlfeldts Västerås.
Ett besök på Rudbeckianska gymnasiet och vid Karlfeldts byst.
Information av Claes-Bertil Ytterberg.
Därefter guidad rundvandring i staden.

19:00   
Middag på stadshotellet under medverkan av delar av
Domkyrkans Mariakör

SÖNDAG 16 AUGUSTI

08.00-09.00
Frukost 

09:00   
Utfärd till Västmanländska bruksmiljöer.
Trångfors smedja, Lancashiresmedjan i Ramnäs och
Skultuna Mässingsbruk.

Kaffe och smörgås i Skultuna.
Avslutning.

Fotografier
Foton från Års-/Sommarmötet kommer att läggas in under Årsmötet 2009 Fredag,
Årsmötet 2009 Lördag och Årsmötet 2009 Söndag.

Skriftserie Nr 41:  Erik Axel Karlfeldt, Vägen till Nobelpriset. Red. Karin Perers