Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2008 Års-och Sommarmöte i Sigtuna

Sigtuna, 22-24 augusti 
(Antal deltagare 160)

2008 års sommarmöte och årsmöte avhölls på Sigtunastiftelsen.
Den säkerligen bekanta miljön och det vackra vädret bjöd tillsammans en skön
omramning till Karlfeldtsamfundets traditionella sammankomst.

PROGRAM:

FREDAG 22 AUGUSTI

18:00   
Buffé

19:00   
Välkomsthälsning av Christer Åsberg, samfundets ordförande.
Sigtunastiftelsen då och nu. Kyrkoherde em. Kerstin Berglund.
Restauratör Charlie Edlund

LÖRDAG 23 AUGUSTI

09:00  
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Ordförande: Claes-Bertil Ytterberg valdes till ny ordförande.
Karlfeldtmedaljen tilldelades Christer Åsberg och Lars Falk.

10:15  
Kaffepaus i rosengården

10:45  
Deklamation: "Sjukdom" ur Flora och Bellona.
Förre ordföranden Gösta Berglund

Föredrag: Karlfeldts "Sjukdom" - dikt och verklighet.
Docent Kerstin Hulter Åsberg

11:30  
Samtal i anslutning till föredraget

12:00  
Lunch

13:45  
Fortsatt diskussion kring dikten "Sjukdom"
under ledning av Docent Kerstin Hulter Åsberg

14:15  
Karlfeldtsamfundets hemsida
V.ordf. Hans Barenthein

14:45  
Kaffepaus i Rosengården

15:15  
Guidad Sigtunapromenad
Curt Ohlsson, ordförande Sigtuna Hum. Förbund

19:00  
Samling. Drink i Rosengården.
Middag i stora salen.

SÖNDAG 24 AUGUSTI

09:00   
Kyrkornas Sigtuna
Ärkebiskop em. Gunnar Weman

09:30   
Sigtunaförfattaren Harriet Hjorth som naturskildrare
Författare Agnete Hjort

10:00   
Kaffepaus

10:30   
Gunnar Ekelöf i Sigtuna och Sigtunastiftelsens Ekelöf-rum
Ekelöfsällskapet

11:45   
Lunch
Avskedsord av nye ordföranden

Skriftserie Nr 40: I Fridolins spår. CD, Lars Anders Johansson m orkester