Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2002 Års-och Sommarmöte i Karlstad

Karlstad, 2 - 4 augusti
(Antal deltagare 147)

Sommarmötet 2002 hölls den 2-4 augusti i Karlstad med minnesvärt besök på Alsters herrgård. Lars Falk talade om vänskapen mellan Fröding och Karlfeldt och lanserade hypotesen att Karlfeldts "Mikael" inspirerats av ett samtal dem emellan om en dikt av Goethe. Barbro Järliden och Kjell Fredriksson framförde en dialog baserad på brev som Frödings sköterska Signe Trotzig skrivit till skaldens syster Cecilia under åren 1906–1911. Jöran Mjöberg kommenterade i sitt ­föredrag såväl kända som mindre kända dikter av Karlfeldt och Fröding. Ingemar Eliasson visade i föredraget "Alla tiders Geijer" att ­­­national­skalden är ständigt levande och aktuell.

Ordförande:
Christer Åsberg omvaldes.
Karlfeldtmedaljen
tilldelades Arne Eriksson och Lars von Sydow.

Jöran Mjöberg: Lantliga profiler hos Fröding och Karlfeldt.

Deklamation: Bo Pellnäs och Hans Barenthein.

Välkomstord av Kjell Fredriksson, ordförande i Frödingsällskapet.
Barbro Järliden och Kjell Fredriksson: Sköterskan och Fröding.
Lars Falk: Vänskapen mellan Fröding och Karlfeldt.
Ingemar Eliasson: Alla tiders Geijer.

Sång: Jan-Olof Andersson.

Utflykt till Frödings Alster.

Fotografier
Foton från Års-/Sommarmötetkommer att läggas in under Årsmötet 2002.

Skriftserie Nr 34: Christer Åsberg, red., Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden. Kring Siljan och Sångs