Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2001 Års-och Sommarmöte i Tällberg

Tällberg, 27 – 29 juli
(Antal deltagare 196)

Ordförande: Christer Åsberg valdes till ny ordförande.

Karlfeldtpriset 2001 utdelades till Lennart Sjögren på Sångs i Sjugare.

Karlfeldtmedaljen tilldelades Ulla Ferbas, Åke Liljestam, Gösta Berglund, Kersti Jobs-Björklöf och Nygårds Kersti Bond.

Bo Berggren: Välkomna till Leksand och Dalarna.
Jöran Mjöberg: Vilken är Karlfeldts starkaste dikt? Jag väljer bland sex.
Gunnar D. Hansson: Karlfeldts himmelsfärd.
Gunbritt Berggren: Ynglingen och jungfrun.

Besök Sånggården i Sjugare. Karlfeldtpriset utdelades. Samtal mellan pristagaren Lennart Sjögren och Christer Åsberg.

Utflykt till Rättviks Gammelgård.
Sune Garmo: Dalmålningar på vägg.

Fotografier
Foton från Års-/Sommarmötet kommer att läggas in under Årsmötet 2001 Tällberg,
Årsmötet 2001 Rättvik och Årsmötet 2001 Sångs.

Skriftserie Nr 33: Erik Axel Karlfeldt, Samlade dikter med kommentarer av Johan Stenström