Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

2000 Års- och Sommarmöte i Roslagen

Bergby Gård, Roslagen, 26 – 28 juli
(Antal deltagare 170)

Karlfeldtmedaljen tilldelades Thage Annerbo och Erik Mattias Yrgård.

Allan Ellenius: Skärgården som nationell motivskatt.
Mats Holmer: Lukt och doft.
Björn Julén: I Roslagens famn – Med Karlfeldt, Engström och Taube.
Växtpromenad i Karlfeldts spår.

Dragspelsmusik: Sterner Roll.
Allsång.

Utflykt till Albert Engströms Grisslehamn.

Stipendium till elever i åk 5-6 i Karlbo skola.

Fotografier
Foton från Års-/Sommarmötet kommer att läggas in under Årsmötet 2000.

Skriftserie Nr 32: Jag är en sjungandes röst (CD, Karlfeldtdikter med bl.a. EAK och Per Myrberg)