Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1998 Års- och Sommarmöte i Västerås

Västerås, 7 – 9 augusti
(Antal deltagare 140)

Ordförande: Gösta Berglund valdes till ny ordförande.

Karlfeldtmedaljen tilldelades Ann-Marie och Sven Perers samt Lars-Erik Linnarsson.

Anders Harald Pers, f. Chefred. VLT: Platsen dit vi kommit. Västerås idag.
Bengt Emil Johnson: Kort anförande.
Gunnar Broberg: I naturens rike. Linné och Karlfeldt.
Staffan Bergsten: Vinterorgel och världsorgel. Vid klaviaturen E.A.Karlfeldt och Tomas Tranströmer.

Utflykt till Tidö slott.

Skriftserie Nr 30: Hans Landberg, red., Mellan myrten och rönn. Tolv texter om Erik Axel Karlfeldt