Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1994 Års- och Sommarmöte i Tällberg, Dalarna

Tällberg, 22 – 24 juli
(Antal deltagare 173)

Karlfeldtmedaljen tilldelades Seth Karlsson.

Jöran Mjöberg: Flora och Pomona – Karlfeldts mästarprov.
Sång och musik: Hans Josefsson, Elisabeth Lindgren Eneflo, Leif-Åke Wiklund, Sterner Roll.

Besök i Leksand: Himlaspelet.

Musikandakt och diktläsning på Sångs: Anders Åkerlund, Gunbritt Berggren, Kersti Nygårds Bond, Carin von Sydow, Leksands spelmän.

Besök i Rättviks kyrka och Stiftsgården.

Skriftserie Nr 26: Carin von Sydow och Lars Falk, red., Låt klinga våra dagar. Diktkalender