Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1993 Års- och Sommarmöte i Avesta

Avesta, 13 – 15 augusti
(Antal deltagare 150)

Alf Åberg: Karlfeldt och bondekulturens undergång.
"Min Karlfeldt", paneldiskussion: Lars Falk, Lennart Hedene, Lars-Erik Linnarsson.

Sång: Lars Hjertner, Kerstin Sonnbäck-Hagfelt.

Konsert i Folkärna kyrka: "Blommande rönn." Kompositör Thomas Abrahamsson, körsångare.

Utfärd till Tolvmansgården och Hyttbäcken.

Skriftserie Nr 25: Jöran Mjöberg, red., Karlfeldt och modernisterna