Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1992 Års- och Sommarmöte i Uppsala

Uppsala, 7 – 9 augusti
(Antal deltagare 132)

Vivi Edström: Mansrollen hos Karlfeldt och Lagerlöf.
Majt Bank: Bilder från Karlfeldts Uppsala.
Teddy Brunius: Karlfeldt och andra diktare i Uppsala.

Sång och musik: Annika Eliasson-Frick, Stellan Alneberg, Johan Tenstam.
Gluntsång.

Utfärd med båt till Skokloster.

Skriftserie Nr 24: Jöran Mjöberg, red., Karlfeldt och 1900-talets klassiker


Resa till Helsingfors och Borgå 25-28september