Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1990 Års- och Sommarmöte i Östersund

Östersund, 11 – 12 augusti
(Antal deltagare 87)

Karlfeldtpriset 1990 tilldelades Caj Lundgren – Kajenn.

Sång: Lennart Ögren.

Lennart Hedwall: Karlfeldt och Peterson-Berger.
Samtal mellan Britt Mogård, Ingvar Gullnäs och Mika Larsson: Karlfeldt och landshövdingar.
Karl-Ivar Hildeman och Jöran Mjöberg: Karlfeldt och Jämtland.

Busstur till Frösön och Peterson-Bergers Sommarhagen.

Stipendium till elever i Avesta.

Skriftserie Nr 22: Jöran Mjöberg, red., Vägvisare för Karlfeldt (uppsatser)


Resa till Trondheim 12 – 14 augusti