Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1988 Års- och Sommarmöte på Lidingö

Bosön på Lidingö, 13 – 14 augusti
(Antal deltagare 105)

Första Karlfeldtpriset: Tilldelades Olof Lagerkrantz.

Sång: Erik Saedén.

Sven Delblanc: Karlfeldt, en av de sista sångarna.
Curt Trädgårdh: Karlfeldt på skiva.
Torkel Stålmarck: Lidingö och litteraturen.

Busstur förbi Lidingös författarhem.

Besök på Millesgården.

Skriftserie Nr 19: På Karlfeldts vägar V (uppsatser)