Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1987 Års- och Sommarmöte i Älvdalen, Dalarna

Älvdalen, 15 - 16 augusti
(Antal deltagare 131)

Rolf Rämgård: Välkommen till Älvdalen.

Sång: Kerstin Melin.

Hans Henrik Brummer: Diktaren hos Målaren.
Germund Michanek: Karlfeldt och Svenska akademien i skämtteckningar.
Samtal mellan Mora-Nisse Karlsson och Karl-Ivar Hildeman.
Gunnar Nyström: Älvdalsmålet.

Busstur: Rots Skans, Brintberg fäbodar.

Skriftserie Nr 18: Dikter av Erik Axel Karlfeldt i ord och ton (kassett)


Resa till Jylland 28 – 31 maj.