Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1985 Års- och Sommarmöte i Hedemora, Dalarna

Hedemora, 10 – 11 augusti
(Antal deltagare 144)

Arne Bergstrand: Att bibliografera Karlfeldt.
Lars-Erik Linnarsson diskuterade Karlfeldtlyrik med Karl Vennberg och Jöran Mjöberg.
Sång: Christina Öqvist-Matton.

Besök: Teaterladan.
Patricia Almqvist berättade om teatern.

Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Hedemora.
Busstur via Bispberg, Pungmakarbo till Långshyttan.

Skriftserie Nr 16: Erik Axel Karlfeldt, Henry Fielding (Karlfeldts licentiatavhandling)