Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1979 Års- och Sommarmöte i Karlstad

Karlstad, 11 - 12 augusti
(Antal deltagare 184)

Jöran Mjöberg: Skogsrån, förförerskan - ett motiv hos Karlfeldt, Fröding och Lagerlöf.
Sång: John Westas och Georg Jonsson.
Karl-Ivar Hildeman och Germund Michanek: Karlfeldt och Fröding.

Besök på Alster, Gunnerud och folkhögskolan i Molkom.

Skriftserie Nr 10: Torsten Thunman, I susande hymner går Flora