Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1978 Års- och Sommarmöte i Uppsala

Uppsala, 12 - 13 augusti
(Antal deltagare 187)

Björn Collinder: Karlfeldts språk.
Majt Bank: EAK´s uppsalatid.
Torsten Thunman: Karlfeldt och Linné.

Rikssalen och Uppsala Slott.

Sång: Margareta Jont.

Besök: Linnés Hammarby.

Recitation: Ingegerd Fries.

Skriftserie Nr 9: Dikter till och om Karlfeldt