Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1977 Års- och Sommarmöte i Sjövik, Dalarna

Sjövik, 13 - 14 augusti
(Antal deltagare 160)


Ordförande: Gunnar Thyresson valdes till ordförande.

Besök i By, Näs Bruk, Folkärna kyrka, Träslottet och Tolvmansgården.
Föredragshållare och guider: Karl-Ivar Hildeman och Majt Bank.

Sång: Busk Margit Jonsson.

Skriftserie Nr 8: Karl-Ivar Hildeman, En löskerkarl. En Karlfeldtsbok