Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1976 Års- och Sommarmöte i Grisslehamn

Grisslehamn, 14 - 15 augusti
(Antal deltagare 170)

Sten Malmström: Dikten Roslagen
Karl-Ivar Hildeman och Germund Michanek: Karlfeldt och Albert Engström.
Stig Ekström: Roslagens blomster.

Skriftserie Nr 7: Klas Wennerberg, Vårgiga och Hösthorn. Förklaringar och kommentarer till Karlfeldts dikter