Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1975 Års- och Sommarmöte i Mora

Mora, 9 - 10 augusti
(Antal deltagare 242)

Hans Henrik Brummer: Karlfeldt och Mora.
Jöran Mjöberg: Visning i ord och bild av hur samtida konst och litteratur
återspeglas i Karlfeldts ungdomsdiktning.

Middag hos Anders Diös, Bonäs.

Besök: Sollerö Kyrka

Sång: Georg Jonsson.

Besök: Gesunda.

Skriftserie Nr 6: Anders Y Pers m fl, Karlfeldts Sjugare