Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1974 Års- och Sommarmöte i Vika, Dalarna

Vika, 17 augusti
(Antal deltagare 250)

Stig Tenéus: Vika kyrka.
Karl-Ivar Hildeman: Oxen i Sjöga.

Rankhyttan
Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Gustav Vasa, Tuna ting.

Besök Gamla Staberg
Jöran Mjöberg: Stiernhielm och Karlfeldt.

Bergslaget
Sång: Jont Birgit Rundgren.

Samtal mellan Anders Y Pers och Gerda Karlfeldt om Gökstölden
och andra Fattigmansverser.

Skriftserie Nr 5: Nils Afzelius – Arne Bergstrand, Erik Axel Karlfeldts bibliografi