Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1973 Års- och Sommarmöte på Öland

Öland, 9 - 10 juni
(Antal deltagare 170)

Staffan Björck: EAK´s dikter från Öland.
Stig Ekström: Blomsterbilder.
Erik Bojs: Ölands utveckling, teckning.

Rundtur på Alvaret.

Sång: Jont Birgit Rundgren.