Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1972 Års- och Sommarmöte i Hedemora

Teaterladan i Hedemora, 19 augusti  
(Antal deltagare 130)

Gunnar Tideström ledde samtal om Karlfeldt mellan
Bo Setterlind, Sven Silén och Curt Steffan Giesecke.

Besök på Tolvmansgården - Karlfeldts fädernegård.

Husby.

Skriftserie Nr 4: Karlfeldtdikter, tolkade och belysta