Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1971 Års- och Sommarmöte i Leksand

Sammilsdalsskolan i Leksand, 14 augusti
(Antal deltagare 150)

Ture Gudmundsson: Karlfeldt och musiken.
Karlfeldttonsättningar framförda av Erik Saedén och Sven Alm.
Karl-Ivar Hildeman: Seminarium om dikten Oxen i Sjöga.

Skriftserie Nr 3: Majt Bank, Karlfeldt – synpunkter och värderingar