Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1970 Års- och Sommarmöte, Djursholm

Stockholm, Djursholm, 15 augusti
(Antal deltagare 130)

Kungliga Biblioteket:
Harry Järv: Om biblioteket.
Börsen.
H S Nyberg: Om Svenska Akademien.
Riksantikvarien Martin Olsson berättade om sin samverkan med
EAK vid restaurangen Den Gyldene Fredens restaurering.

Djursholm:
Karl-Ivar Hildeman: EAK:s Djursholmsår.

Skriftserie Nr 2: Ingegerd Fries, Sångs i Sjugare. En bok om Karlfeldts trädgård