Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1969 Års- och Sommarmöte på Sångs

Karlfeldtsgården, mellan Leksand och Rättvik, 16 augusti
(Karlfeldt gav gården namnet Sångs)
(Antal deltagare 200)

Ingegerd Fries: Sånggårdens blomster.

Sång: Hanser Lina Göransson.

Samtal mellan Gerda Karlfeldt och Anders Y Pers. Frågelek.