Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1968 Års- och Sommarmöte i Västerås

Rudbeckianska Skolan i Västerås, 17 augusti 
(Antal deltagare 150)


H S Nyberg: Karlfeldts skola och skolstad.

Erik Sandberg: Rudbeckianska Skolans historia.

Stiftsbiblioteket.

Åke Åberg: Karlfeldtiana.

Bertil Walldén: Visning av Kyrkbacken.

Besök: Gunnar M Silverstolpes Stora Åby.

Konsert på Strömsholms Slott: Västeråskvartetten.