Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1967 Års- och Sommarmöte i Sjövik, Dalarna

Sjöviks Folkhögskola, 19 augusti
(Antal deltagare 125)


Erik Malmkvist: Karlfeldts släkt, en krönika.

Svante Svärdström: Dalmålningarna i Erik Larsgården.

Johan Andersson visade Hyttbäcken.

Svante Svärdström talade om Karlfeldts Dalarna.