Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

1966 Års- och Sommarmöte på Sångs, Dalarna

Ett konstituerande sammanträde avhölls på Dalarnas Museum den 17 januari 1966.
Anders Yngve Pers valdes till Karlfeldtsamfundets ordförande.

Årsmöte/Sommarmöte 

Karlfeldtsamfundets första Års-/Sommarmöte hölls på
Sånggården, Karlfeldts sommar - och helgviste,
mellan Leksand och Rättvik den 20 augusti

(Antal deltagare 110)

Rundvandring och visning av Sånggården som planerats av sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitetkt, Ester Claesson.
Sånggården är troligen den enda av Ester Claessons verk som finns kvar i i det närmaste ursprungligt skick.

Visningen inefattade bland annat:
- det vackra tunet med byggnaderna och de väldiga balsampopplarna  
- den betagande gången ned mot sjön Opplimen och de två örnarna
  som skurna i ek av Arvid Backlund står på höga martallar,
  allt skänkt av Emma Zorn till Karlfelds 65-årsdag
- medicinallisten, stentäppan med Lusthuset
- Lustgården och
- inte minst Karlfeldts diktarstuga.

Samtal (idag hade man säkert benämnt det hela panelsamtal) fördes mellan Gerda Karlfeldt, Per Johannes och Anders Y Pers.

Karlfeldtsamfundets första årsutgåva till medlemmarna distribuerades:
Skriftserie Nr 1
: Karl-Ivar Hildeman, Sub luna och andra Karlfeldt-essäer