Års- och sommarmöten

Varje år samlas vi till ett kombinerat Årsmöte och Sommarmöte. Detta sker vanligtvis under en helg i slutet av juli eller i augusti. Uppslutningen är stor. Stora är även förväntningarna. Mötesplatsen har växlat från år till år. Vartannat år är vi i Dalarna. 


Nästa Års-/sommarmöte

Under huvudrubriken Nyheter hittar du upplysningar om tidpunkt, plats och innehåll avseende nästkommande Års-/Sommarmöte så snart som programmet är fastlagt.

Funderar du på att komma till ett Sommarmöte?
Funderar Du på att för första gången komma till ett Sommarmöte är det förståeligt att Du undrar över programmets utformning och om man, som t.ex. nytillkommen medlem i Karlfeldtsamfundet, verkligen har tillfälle att knyta kontakter med Karlfeldtintresserade. Vi lägger mycken möda och stort engagemang på att göra dessa träffar till minnesvärda dagar med inslag av både föredrag, diskussioner, recitation och musik. Tiden mellan programpunkterna är också något många ser fram emot. En stunds avkoppling i en härlig sommaromgivning. Tid att i en otvungen miljö umgås med trevliga Karlfeldtintresserade inte att förglömma!
Program – kort beskrivning

Programmet inleds på fredag kväll där alla samlas till en måltid. Vi får lyssna till ett föredrag och oftast bjuds på musikalisk underhållning. Lördag morgon inleds med Årsmötesförhandlingar. Detta tar c:a en timme. Efter kaffepaus och bensträckare följer ett föredrag. Sedan dags för lunch och därefter ytterligare ett föredrag och deklamation. Tid för att vila, promenera, diskutera innan vi intar middag med musikalisk underhållning. Söndag förmiddag brukar vi åka till utvalda sevärdheter (oftast med direkt karlfeldtanknytning) i omgivningen och avslutar hela programmet med en enkel lunch.

Sammanfattning

Omfattande, inspirerande och trevligt! Och vi lägger särskild vikt vid att du som kommer för första gången skall trivas!

Vintermöten

Karlfeldtsamfundets Vintermöten är öppna för allmänheten.


Vintermötet
Hålls vanligtvis i Musikaliska Akademiens vackra byggnad på Nybrokajen 11, i Stockholm (där för övrigt det första Nobelpriset delades ut), i Börssalen i Börshuset i Gamla Stan (Karlfeldts arbetsplats som Svenska Akademiens ständige sekreterare 1913-1931) eller i Svenska Läkaresällskapet lokalar på Klara Östra Kyrkogata 10. Programmet innehåller alltid ett informativt och tankeväckande föredrag av en inbjuden talare. Därtill bjuds på deklamation och/eller sång och musik med anknytning till Karlfeldt. Vid eftersittningen där kaffe, ett glas vin m.m. finns att inhandla har Du rika tillfällen att träffa Karlfeldtintresserade.
För dig som är intresserad

Under huvudrubriken Karlfeldtsamfundet finns menyn Vintermöten, där du får en uppfattning om de programpunkter som förekommit på tidigare vintermöten. Under Nyheter får du upplysningar om tidpunkt, plats och huvudinnehåll avseende nästkommande Vintermöte så snart som vi har programmet fastlagt.


Bli medlem!

Medlem blir du genom att trycka på knappen brevid och fylla i dina kontaktuppgifter.

Välkommen till ett livaktigt litterärt samfund!

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalar du till Karlfeldtsamfundets 
bankgiro 730-1716, 
plusgiro 67 96 73-4 eller 
Swish 12345 72 541
Om du har frågor, mejla till 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Medlem: 240 kr/år.
Familjemedlem: 120 kr/år.
Ungdom under 25 år eller studerande under 30 år: 120 kr/år

Ständig medlem: Engångsbelopp 10 gånger årsavgiften för fullbetalande medlem. (Gäller endast enskild person).

Medlemsförmåner

Årets bok i Karlfeldtsamfundets skriftserie
Karfeldtsamfundet ger varje år ut en bok med anknytning till Erik Axel Karlfeldt. Ibland kan årsutgåvan vara en CD eller DVD. Här finns en förteckning över samfundets samtliga årsutgåvor: Karlfeldtsamfundets skriftserie.

Inbjudan till Karlfeldtsamfundets möten
Som medlem i Karlfeldtsamfundet blir Du inbjuden till samfundets två årliga möten, Vintermötet samt Års- och Sommarmötet. Vintermötet äger rum i Stockholm/Uppsala en lördag i januari/februari. Vi samlas för ett intressant föredrag, musikunderhållning och samkväm efteråt. Års- och sommarmötet äger rum en helg i juli/augusti på en plats med anknytning till Karlfeldt, vartannat år i Dalarna. 

Kontakt

Frågor om Erik Axel Karlfeldts liv och diktning

Kontakt

GUNBRITT BERGGREN
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070-580 11 95

Allmänna frågor om Karlfeldtsamfundet

Frågor om medlemsregistret

Kontakt

GUNNAR KÄRRBOM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Av samfundet utgivna böcker/CD/video

Kontakt

ANDERS BACK
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
073-41 162 60

Frågor om hemsidan

Kontakt

CARI HILDEBRAND
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 070-605 79 06

© Karlfeldtssamfundet. (av voya)