Skip to main content

Års- och sommarmöten

Karlfeldtsamfundet har traditionellt varje år samlats till ett kombinerat Årsmöte och Sommarmöte med stor uppslutning. Mötesplatsen har växlat från år till år, men har ofta ägt rum i Dalarna. Efter pandemin är samfundets möten mera flexibla och årsmötet kan ske vid andra tidpunkter på året. Vi lägger stort engagemang på att göra våra träffar till minnesvärda dagar med inslag av både föredrag, diskussioner, recitation och musik. Tid finns också att i en otvungen miljö umgås med trevliga Karlfeldtintresserade!


Vintermöten

Karlfeldtsamfundets Vintermöten hålls vanligtvis i Stockholm och är öppna för allmänheten. Programmet innehåller ett informativt och tankeväckande föredrag av en inbjuden talare. Därtill bjuds på deklamation och/eller sång och musik med anknytning till Karlfeldt. Vid eftersittningen finns rika tillfällen att träffa andra Karlfeldt-vänner.