Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vårgiga och Hösthorn

Vårgiga och Hösthorn 
förklaringar och kommentarer till Karlfeldts dikter


Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


Att förstå Karlfeldt
är både lätt och svårt. Öppet och direkt vädjar han till våra känslor i ett språk, som är klangfullt och rikt. Ja, så rikt, att man ibland skulle önska en hjälp för att förnimma fullheten i skaldens ofta flertydiga och underfundiga ord och vändningar. Den hjälpen lämnar Klas Wennerberg, fil dr., i denna bok. Författaren går igenom hela Karlfeldts diktning rad för rad och ger lätt begripliga förklaringar och kommentarer till varje ovant ord och uttryck. Karlfeldtforskningens senaste rön finns här i lättsmält form.

Var och en som hyser intresse för en viss dikt vill också gärna känna andras uppfattning om den, vill veta mera om dess tillkomst, dess bakgrund, symbolik, förebilder m.m. För varje dikt finns här utdrag ur karlfeldtlitteraturen om allt detta.

En bok lika mycket för diktälskande vanligt folk och skolor som för specialisten. En bok som gör Karlfeldts diktning dubbelt rik.


Så presenterades Karlfeldtsamfundets skriftserie nr 7, Vårgiga och Hösthorn, sammanställd av Klas Wennerberg.

Skriftkommitté
prof. Gunnar Tideström
doc. Jöran Mjöberg
skalden Bo Setterlind
prof. Karl-Ivar Hildeman
fil.dr Arne Bergstrand

Innehållsförteckning:

Sida

5            Förord

7            Litteratur

11          Vildmarks- och kärleksvisor

38          Fridolins visor

58          Cecilia Böljasvisbok

62          Från Folkarestigar

66          Liv och död

71          Fridolins lustgård

98          Dalmålningar utlagda på rim

121        Flora och Pomona

175        Flora och Bellona

245        Hösthorn

305        Efterskörd ur Tankar och tal (1932) och Karlfeldts ungdomsdiktning (1934)

316        Register