Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Vägvisare för Karlfeldt

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


Vägvisare för Karlfeldt
innehåller nio uppsatser, som utgör bidrag till förståelsen av Karlfeldts bakgrund som diktare och visar på hans föregångare och litterära inspiration. Här finns undersökningar av den betydelse som vissa klassiska diktare haft för hans produktion: Stiernhielm, Lucidor, fru Nordenflycht, Wallin, Tegnér och Stagnelius. Därutöver belyser några uppsatser Karlfeldts relation till balladen, till 1800-talets idealistiska filosofi i Uppsala och till August Strindberg. Samtliga uppsatser är författade av forskare som sedan åratal är förtrogna med den karlfeldtska diktningen.

Redigeringen är gjord av Jöran Mjöberg.

Redaktionskommitté
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Germund Michanek
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida

7           Förord

9           Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och balladen. En utflykt i hans ungdomsdiktning

38         Jöran Mjöberg: Karlfeldt och Georg Stiernhielm

50         Stina Hansson: Möte och spegling. Karlfeldts Lucidormonografi

68         Majt Bank: Karlfeldt och Hedvig Charlotta Nordenflycht

78         Carlhåkan Larsén: Davidsharpan och Hornblåsaren

104        Staffan Björck: Slingor mellan Tegnér och Karlfeldt

119        Jöran Mjöberg: Karlfeldt och Stagnelius

137        Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Strindberg

156        Torgny T Segerstedt: Karlfeldts världsbild