Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Tre trädgårdar i Dalarna

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Karlfeldtsamfundets årsbok 2006 är den vackra boken

"TRE TRÄDGÅRDAR I DALARNA" (Bokförlaget Signum)
av Christina Högardh-Ihr och behandlar i ord och bild:
- Karin och Carl Larssons Lilla Hyttnäs i Sundborn
- Hilda Munthes Hildasholm i Leksand och
- Erik Axel Karlfeldts Sångs i Sjugare

BOKFÖRLAGET SIGNUM skriver beträffande Erik Axel Karlfeldts
Sångs i Sjugare: "... Trädgården på Sångs gjordes för den
växtintresserade Erik Axel Karlfeldt, som hade givit Ester
Claesson, vår första kvinnliga trädgårdsarkitekt, i uppdrag
att utforma sin trädgård. Karlfeldt såg i naturen en förebild
och önskade anpassa sin trädgård till byn Sjugares vackra
omgivningar. Den skärmades därför inte av som trädgården
på Hildasholm utan införlivades med landskapet."

Unika ritningar av Ester Claesson
De unika ritningarna utförda av Ester Claesson från 1926 över
Sångs i Sjugare finns avbildade i boken.

Sångs i Sjugare är förmodligen den enda komplett kvarvarande
trädgården ritad av Ester Claesson.


Innehållsförteckning:

Sida

7           Inledning

13         Karin och Carl Larssons trädgård på Lilla Hyttnäs i Sundborn

67         Hilda Munthes engelska trädgård vid Siljans strand, Hildasholm

119       Erik Axel Karlfeldts trädgård på Sångs i Sjugare
121                Ester Claesson

129                Skalden

131                Karlfeldts lustgård

139                En paviljong med utsikt

143                Heder åt näsan

147                Hjärtstilla, smärtstilla och kumminhagar

151                En turkisk eldros vaktar portalen

159                Vallmogång, vallmofång

163                "Träd jag sätter till skugga och frukt"

167                Gerda Karlfeldt

175                Gunbritt och Bo Berggren

177                Anja Tengnér

178                Växtlista

185       Tre trädgårdar i Dalarna
189                Författarens tack

190                Litteratur

191                Adresser