Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Träffpunkt Karlfeldt

Träffpunkt Karlfeldt innehåller texter med siktet inställt på Erik Axel Karlfeldts liv och dikt. Här finns biografiska bilder från barndom och mannaår, tillsammans med analyser av enskilda dikter, kända och okända, deras känsloströmmar, tankegods, uppbyggnad och musikalitet. Men här speglas också att en skald som levde för hundra år sen kan träffas av kritik från en välunderrättad eftervärld för sin livsföring, för dikternas idévärld och för sina offentliga ställningstaganden. Karlfeldt var och är både uppburen och kontroversiell.

Boken består av föredrag och artiklar som framförts vid Karlfeldtsamfundets möten eller publicerats i samfundets tidskrift Karlfeldtbladet. Författarna är akademiker och lekmän, unga och gamla, professorer och recentiorer, forskare och journalister, rutinerade och debutanter, män och kvinnor, naturvetare och humanister, samfundare och utomstående. En sak förenar dem: upplevelsen att Karlfeldt är en spännande och på alla sätt ­levande och närvarande författare. Och de vill få dig att tycka detsamma.