Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Sångs i Sjugare. En bok om Karlfeldts trädgård

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Redan första kvällen Karlfeldt flyttade in på Sånggården i Sjugare by, den 22 maj 1922, satte han skotten av två lagerpopplar på gårdsplanen, och fram till sin död i april 1931 ägnade han sig sedan oförtröttligt åt att skapa en trädgård av den mark han förvärvat. Därom berättar han själv i dikten Plantering:

Träd jag sätter till skugga och frukt,
buskar och ris  till blomning och lukt,
gamla örter till läkedom
här där vreten stod tom

När "En bok om Karlfeldts trädgård" gavs ut av Ingegerd Fries, hade nära fyrtio år förflutit sedan Karlfeldt gick bort, och det var inte bara popplarna som skjutit i höjden - trädgården på Sångs har vuxit och utvecklats, artbeståndet underhållits och traditionerna vårdats, så att träd- och blomsterprakten nu till alla delar bör motsvara skaldens egen framtidsdröm om den en gång så kala ängsbacken på sydvästsluttningen mot Opplimens sjö.

Äran av denna utveckling tillkommer främst fru Gerda Karlfeldt och hennes familj, och Ingegerd Fries berättar i denna bok i ord och bilder om resultatet av deras hängivna odlarmöda. Det är en insiktsfull och engagerande kartläggning med linnéansk tradition - med nära anslutning till Karlfeldts poesi och med hans ande starkt förnimbar bland örter och träd.

Innehållsförteckning:

Sida

7          Inledning

Växtförteckning:

17        Gården mot terassen

26        Svalängen

32        Gången mot örnarna

37        Oxelängen, Tusendalersängen

42        Rosenlandet

44        Vildbacken

50        Medicinallisten

61        Lekängen

64        Stentäppan

82        Lustgården

102      Gården mot tvättstugan och stranden

105        Rosor

111        De viktigaste familjenamnen på svenska

112        Citerad litteratur

112        Förkortningar. Ordförklaringar

113        Växtregister

Efterskrift

Karta och plan över trädgården på bakpärmens insida