Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

På Karlfeldts vägar V

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


På Karlfeldts vägar 1988

tar upp och behandlar Karlfeldts betydelse för några senare diktare - professor Karl-Ivar Hildeman skildrar ingående vad Karlfeldt kan ha betytt för Evert Taubes litterära utveckling och lektor Eva Haettner Olafsson finner hos Karlfeldt förutsättningar för Birger Sjöbergs modernism. Av Karlfeldts efterlämnade manuskript, som nu förvaras i Kungl. Biblioteket, kan man se hur den unge skalden sökt stöd hos Gustaf Fröding vid sina litterära försök och Ylva Hildeman har granskat Frödings kommentarer.

Frågan om vad Karlfeldt och Bellman har gemensamt är motivet för lektor Bo-Arne Skiölds uppsats. Docent Jöran Mjöberg har undersökt vad några sociala dikter meddelar om den unge Karlfeldts stämningar. Av framlidne professor Gunnar Tideström publiceras några tänkvärda reflexioner över Karlfeldt och strömningarna i tiden och lektor Rune Svensson formulerar, likaså postumt, några tankar om sunnanvindens symboliska innebörder.

Redaktionskommitté
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida

7          Från skriftkommittén

9          Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldt och Taube

49         Eva Haettner Olafsson: Mellan det enkla och det preciösa - om två
             litterära traditioner i Karlfeldts diktning

72         Ylva Hildeman: Fröding rättar Karlfeldt

111        Bo-Arne Skiöld: Erik Axel Karlfeldt och Carl Mikael Bellman

136        Gunnar Tideström: Karlfeldt och tidsströmningarna

153        Jöran Mjöberg: Hur Frank Vinge blev Fridolin - vad några social dikter meddelar

168        Rune Stensson: Nordanvind och Sunnanväder