Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

På Karlfeldts vägar IV

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

   
På Karlfeldts vägar 1984
inledes med en ej tidigare publicerad essä av Erik Axel Karlfeldt, ägnad den amerikansk-engelske författaren Henry James (1843-1916). Studien lämnar prov på skaldens gärning i Svenska akademiens tjänst - ett ämne som i boken skildras av en nutida akademiledamot, fil.dr Johannes Edfelt.

För litteraturhistoriska inlägg svarar lektor Nils Uthorn, som har studerat Karlfeldts verskonst, samt  professor Inge Jonsson, vars undersökning är rubricerad: Karlfeldt, nittitalet och den europeiska symbolismen.

Rektor Erik Sandberg ger ett väsentligt bidrag till den unge Axel Erikssons levnadsbeskrivning i sin teckning av högre allmänna läroverket  i Västerås under 1800-talets senare skede; och apotekare Stig Ekström klarlägger sorgfälligt, i vad mån C.F. Nymans flora kan ha övat inflytande på Karlfeldts poesi.

I en avslutande artikel ger oss den frejdade norske litteraturhistorikern professor Sigmund Skard sin syn på Karlfeldt.

Belysningen är alltså, som sig bör, rikt skiftande även vid dessa nya strövtåg
På Karlfeldts vägar

Redaktionskommitté
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Åke Lilliestam
Jöran Mjöberg

Innehållsförteckning:

Sida

6          Förkortningar

7          Förord med rader om Karlfeldt och essäkonsten

15         Erik Axel Karlfeldt: Henry James

31        Johannes Edfelt: Karlfeldt och Svenska Akademien. Anförande vid Karlfeldt-samfundets  
            sammankomst i Börshuset, Stockholm, 18 februari 1984

36         Erik Sandberg: Med lärde män på latin - Karlfeldts skola

52         Inge Jonsson: Karlfeldt, nittitalet och den europeiska symbolismen

77         Nils Uthorn: Orgel, basun, flöjt och violin. Något om Karlfeldts verskonst

106        Stig Ekström: Karlfeldt och Nymans Flora

132        Sigmund Skard: Ein nordman les Karlfeldt

153        Slutord med rättelser om S.A. Forsius och andra