Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Många maskers man

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Erik Axel Karlfeldt - Fridolingestaltens, Floraböckernas och Hösthorns upphovsman - hör till våra stora natur- och kärlekslyriker. I hans diktning väntar en värld av virtuos formuleringskonst och äkta livserfarenhet - bara vi ägnar hans dikter den tid och den kraft som de kräver.

I Många Maskers Man möter vi Karlfeldt både som diktare och som människa. Karlfeldtforskaren Jöran Mjöberg granskar motiven i de olika diktsamlingarna för att låta dikterna vittna direkt om Karlfeldts konstnärliga och personliga utveckling - från ungdomsårens "signaturer" till ställningen som Sveriges mest erkände skald. Det är en delvis ny och mänskligare bild som framträder av en diktare som gav ut sitt innersta i nakna självberättelser.

Boken belyser också enskilda områden av Karlfeldts diktning: skildringen av naturen, valet av symboler, bildspråket, rimkonsten, humorn samt diktarens maskering av sina självbiografiska och erotiska motiv. I ett särskilt avsnitt uppmärksammas hur språkkonstnären Karlfeldt i sina sex diktsamlingar skapade mer än elvahundra nya ord.

Många Maskers Man är en livfull och inträngande skildring av Karlfeldts diktning och personlighet, skriven i den klassiska folkbildningens anda. Boken är en utomordentlig hjälp på vägen för den som närmare vill lära kanna Karlfeldts diktning i hela dess vidd.

___________

Jöran Mjöberg disputerade 1945 med en avhandling om Karlfeldts lyrik, med titeln:
Det folkliga och förgångna i Karlfeldts lyrik.

Jöran Mjöberg har utöver mycket annat skrivande också gjort bestående, minnesrika och färgstarka insatser i Karlfeldtsamfundet i olika sammanhang inte minst i styrelsen och dess skriftkommitté.

Innehållsförteckning:

Sida

7           Inledning

11          1. Signaturerna - från "Tolfåring" till "Erik Axel Karlfeldt, akademisekreterare"

16          2. Sociala masker i ungdomsåren

25          3. Romantiken förklädd till åttiotalist

41          4. Genrer och egenart före Fridolinåren

48          5. Ungdomsminnenas skräckkammare

59          6. Kärleksdröm i folktrodräkt: skogsrån

77          7. Samvetskval maskerade: "För vägens vind"

84          8. Fridolinbegreppet och dess rågångar

94          9. Självironiska kärleksdrömmar: "Håkan på heden" och "Herr Snakendal"

105       10. Symbolerna ur den materiella kulturen

111       11. Socialt engagemang: dikterna om lantproletärer

124       12. Dofterna som del av natur- och människoskildring

135       13. Eros, maskerad

144       14. Programdikterna och deras budskap

158       15. Livskris och konstnärlig kulmen

173       16. De tio dikterna om kriget

183       17. Humor, lekfullhet, satir

198       18. Receptionen och dess höjdpunkter

206       19. Två litteraturhistoriska identifikationer: Lucidor och Runeberg

215       20. Visionsdikterna och evighetsperspektivet

             21. Konstnärliga klädnader:

224       De elvahundra egenorden - ett svenskt rekord

228       Bildspråket och dess egenart

240       Musikinstrument som symboler

243       Rimsmeden

248       Den skrupulöse hantverkaren

262       22. När maskerna kastas: nakna självbekännelser

269       Avslutning

274       Selektiv bibliografi

276       Personregister

280       Diktförteckning