Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldts Sjugare

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Dörren till Karlfeldts verkstad
stod aldrig vidöppen. Men man kan säga, att den står mer än på glänt i denna bok, sammanställd av KARLFELDT-SAMFUNDET och skildrande livet på Sångs, den gård som under skaldens nio sista år (1922-1931) var familjens helg- och sommarhem i Sjugare by i Leksand. Här var den blomstrande lustgård där flera av Karlfeldts dikter kom till.

Fru Gerda Karlfeldt berättar om sitt sällsamma liv, med sjugareåren som en fast punkt. Den övriga Karlfeldt-familjen talar om samma tid ur ungdomars och barns synvinkel. Alla dikterna med anknytning till Sjugare återfinnes här i sin helhet, de belyses och kommenteras till stor del. Allt vad skalden själv skrev på prosa i olika sammanhang om Sjugare, livet och blommorna där, finns med i boken. Där finns också, efter nu återfunna, strödda anteckningar, historien om Sånggårdens äventyrliga tillkomst. Åtskilliga av bilderna kommer ur karlfeldtska familjealbum från de tidiga sjugareåren.

Skriftkommitté
prof. Gunnar Tideström
doc. Jöran Mjöberg
skalden Bo Setterlind
prof. Karl-Ivar Hildeman
fil.dr Arne Bergstrand
I red. av denna bok har adjunkt Majt Bank deltagit

Innehållsförteckning:

Sida

5          Samtal med skaldens maka

13        A. Y. Pers: När Sångs byggdes

19        Pappa och vi i Sjugare

25        Karlfeldt: Jag blev stående på tunet till en ödegård

27        Einar Lundell: Karlfeldts första Sjugaresommar

28        "Då är han vred"

30        Karlfeldt: Lukt och doft på Sångs

39        Karlfeldt snäll modell

40        En gammal rocksvarvare (diktens bakgrund)

43        Karl-Ivar Hildeman: Karlfeldts dikt Vandring

44        Karlfeldt: Oration till skalder och kompaner

46        Lars Lunell: Sista besöket i Sångs

48        Data om Karlfeldt

48        Kommentar

INSKRIVNA KARLFELDTDIKTER

7          Gammal ramsa

8          Oktober

9          Syskonen

10        Ur Sjukdom

10        Gratulation

11        Aftonbön

11        Väverskan

12        Jungfru Maria

18        Eriksgata

24        Ljusstöperskan

29        Systrar i lustgården

33        Humlor

35        Den långa sommaren

36        Plantering

37        Den sena lustgården

38        Ett lejon

41        En gammal rocksvarvare

42        Vandring