Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldtdikter, tolkade och belysta

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Det har alltid funnits ett levande intresse för Karlfeldts poesi - från både mänsklig och konstnärlig synpunkt - och frågan är om inte detta intresse ökat under senare år.

Ett gemensamt drag i denna volym är att alla bidragsgivarna utgår från en bestämd Karlfeldtdikt. Någon ger sin syn på en dikt med egna minnen som grundval, en annan belyser hur skalden förhållit sig till sina förlagor och inspirationskällor. En tredje söker förklara innebörden av ett ofta återkommande motiv, en fjärde redovisar intrycken av en dikt som alltid fascinerat honom. Här finns både snabba tidningsartiklar och utdrag  ur högtidstal, både omsorgsfulla utredningar och mycket personliga tolkningar. Somliga bidrag är tryckta tidigare, ibland i publikationer som blivit svåråtkomliga.

Andra är nyskrivna, just för den här volymen.

Redaktionskommitté
Gunnar Tideström
Arne Bergstrand
Karl-Ivar Hildeman
Bo Setterlind

Innehållsförteckning:

Sida

7          Förord

9         Sång efter skördeanden - Manne Stenbeck

15        Lustgården - Peter Hallberg

31        Tuna ting - Alf Åkesson

44        Vid hundraårsminnet av Karlfeldts födelse - H S Nyberg

56        Nattyxne - Carl-Erik af Geijerstam

65        Hjärtstilla - Staffan Björck

70        Augustihymn - Jöran Mjöberg

79        Fattigmansverser - Bernt Lindberg

93        Till en sekreterare - Anders Y Pers

99        Oxen i Sjöga - Karl-Ivar Hildeman

117      Vårskuggor

140      Stadens sångmö - Carl Fehrman

152      Kyrkosångarne - Prins Wilhelm

167      Kornknarr, sänghalm - Gunnar Tideström

175      Första minnet - Bo Setterlind

180      Första minnet - Karl-Ivar Hildeman

189      Höstens glädje - Reidar Ekner

205      Ungdom - Staffan Björck

218      Vinterorgel - Carl Fehrman

228      Bibliografiskt tillägg - Arne Bergstrand

235      Kommentarer