Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt - synpunkter och värderingar

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Karlfeldts diktning har ända sedan debuten 1895 varit föremål för olika värderingar, även under vissa tider starka omvärderingar. Föreliggande samling studier  och minnesartiklar sammanställd av Majt Bank ger uttryck för svängningarna i Karlfeldtuppfattningen från slutet av 1800-talet fram till de senaste åren (boken utgavs 1971). Det livliga engagemang som talar i artiklarna visar att Karlfeldts diktning alltjämt är levande.

Redaktionskommitté
Fil. dr Nils Afzelius
Författaren Lars Gustafsson
Professor Karl-Ivar Hildeman
Professor Gunnar Tideström

Innehållsförteckning:

Sida

7          Förord

8          Inledning

11        Bo Bergman - Erik Axel Karlfeldt

25        Fredrik Vetterlund - Erik Axel Karlfeldt

35        Karl Hedlund - Vår tid i Karlfeldts diktning

50        Erik Lindorm - Den store dalmålare

58        Viktor Svanberg - Ur Idyllernas tid

64        Karlfeldtsfaran

68        Anders Österling - Minnesruna 1931

74        Gunnar Mascoll Silfverstolpe - Minnesruna 1931

75        Karin Boye

77        Sven Stolpe - Det svenska geniet

82        Gunnar Mascoll Silfverstolpe - Karlfeldts ungdomsdikter

87        Olof Lagerkrantz - Demonerna

102       Ingvar Högman - Det fromma arvet

115       Olof Lagerkrantz - Stridsskrift om Karlfeldt

117       Roland Fridholm - Karlfeldt och Nietzsche

134       John Landquist - Var den unge Karlfeldt nazist?

141       Gudmar Hasselberg - Karlfeldt och tiotalets ungdom

150       Lars Forsell - Anteckningar om Karlfeldt

158       Åke Janzon - Karlfeldt och eftervärlden

164       Göran O. Eriksson - Karlfeldt

166       Artur Lundkvist - Karlfeldt

177       Karl-Ivar Hildeman - Erik Axel Karlfeldt

191       Noter

193       Kommentarer

195       Biografiskt och bibliografiskt