Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt och modernisterna

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:


Karlfeldt OCH MODERNISTERNA

I tio komparativt inspirerande uppsatser ställer tio forskare ett femtontal svenska författare och författarskap i relation till Erik Axel Karlfeldt och hans diktning, med delvis överraskande resultat. Så jämförs ångestbegreppet hos Pär Lagerkvist och häxmotivet hos Eyvind Johnson med de motsvarande hos Karlfeldt, och likheter och olikheter mellan Karlfeldts och Harry Martinssons bildspråk får en utförlig belysning. Nils Ferlin visar sig efterlikna och parodiera sin föregångare dalmålaren, medan Artur Lundkvist och Lars Forsell uttrycker sin beundran för honom och går i svaromål med honom. Andra diktare vilkas verk och poetiska stil kommer in i debatten är Birger Sjöberg, Erik Lindorm, Hjalmar Gullberg, Werner Aspenström, Östen Sjöstrand, Sandro Key-Åberg, Bo Setterlind, Tomas Tranströmer och Folke Isaksson. Tillsammans med den föregående volymen i samfundets skriftserie, Karlfeldt och 1900-talets klassiker, ger Karlfeldt och modernisterna en ny och varierad bild av den betydelse som dalaskalden hade för den svenska lyriken från sekelskiftet 1900

Redaktionskommitté
Hans Landberg
Germund Michanek
Jöran Mjöberg
Marie-Louise Ramnefalk

De tio uppsatserna har redigerats av Jöran Mjöberg.

Innehållsförteckning:

Sida

7           Förord

9           Ivo Holmqvist: Fridolin och Frida - om karlfeldtspår hos Birger Sjöberg

38          Richard Schönström: Slutna rum och husvilla andar - ångestens tematik hos Karlfeldt och Pär
              Lagerkvist

50          Jöran Mjöberg: Ny enkelhet i två generationer

58          Jenny Westerström: Löskerkarlen och bohemen - Karlfeldt och Nils Ferlin

78          Ingegerd Fries: Häxor och drömmar hos Karlfeldt och Eyvind Johnson

87          Johan Lundberg: "Hur nära skall man träda tiden?" - om Karlfeldt och Harry Martinsson

105        Helmer Lång: Under månen och vätebomben - om Karlfeldt och Artur Lundkvist

118        Lars Elleström: Hvad söker du för hemligt spår? - "den fasta punkten" hos Karlfeldt och Karl
              Vennberg

137        Lars Falk: Rosenbusken i Umbrien - om Karlfeldt och Verner Aspenström

150        Ingemar Algulin: Karlfeldt, Lars Forsell och det lyriska femtiotalet

170        Data om uppsatsförfattarna