Redaktionellt innehåll
Dikter & Årsböcker

Karlfeldt och dalmålarna

Klicka på bilden för förstoring.

Så här introducerades boken:

Populärt har Erik Axel Karlfeldts Dalmålningar på rim (1901) uppfattats  som beskrivningar på vers av dalmålningar som han hade sett. Karlfeldt minns dem från sin barndoms Folkärna och mötte dem senare under sommarresor i Dalarna. Vi försöker följa honom i spåren och själva få en inblick i dalmålningarnas värld.

Men det är inte många av dikterna som kan knytas till någon bestämd målning, och flera av dem har ingen motsvarighet bland dalmålarnas tavlor. De är själva bilder eller bildserier och lever sitt eget liv. Här möts en mängd motiv ur gamla myter och senare historia, som speglar sin diktares beläsenhet i äldre litteratur.

Så har han i dalmålarens roll, "med nyckfull pensel", skapat djupt personliga dikter i fängslande, folklig dräkt.


Innehållsförteckning:


Sida

5           Min sångmö är icke av Pinden

6           Till att börja med

9           Karlfeldt och dalmålningarna

23          Leksandsmåleriet i Dala-Floda

31          Rättviksmåleriet

36          Nordiska museet och dalmålningarnas idé

40          Elie himmelsfärd

49          Jone havsfärd

57          Jungfru Maria

64          Draumkvædet- en visdom bakom dalmålningarna

72          Eden

78          Majgreven

83          Tuna ting

92          Den rike ynglingen

102        Yttersta domen

119        ... och till slut

123        Noter